IKAW AY IMBITADO!

Ang Office of Emergency Management ay magdaraos ng aming inaugural Emergency Preparedness Fair sa Sabado, Setyembre 23, 2023, mula 9:00 a.m. hanggang 1:00 p.m. sa County ng Santa Clara Animal Services Agency na matatagpuan sa 12425 Monterey Rd, San Martin, CA 95046.

Para sa mga Partner: Upang magparehistro para sa event na ito, mangyaring bumisita sa bit.ly/PreparednessFair2023

 

BAKIT MAHALAGA ANG PAGHAHANDA SA EMERHENSIYA

Ang bawat isa ay may bahagi sa proseso ng pagpaplano ng emerhensiya! Kinakailangan ang buong komunidad, kabilang ang pamahalaan, mga unang respondent at ang komunidad, na nagtutulungan upang tumugon at makabangon mula sa isang emerhensiya o kalamidad. Kung tayo ay nagtutulungan, ang ating mga komunidad ay mas malakas kapag nahaharap at mas matatag pagkatapos ng isang emerhensiya o kalamidad.

 

ANO ANG LAYUNIN NG EMERGENCY PREPAREDNESS FAIR?

Ang layunin ng Emergency Preparedness Fair ay dalhin ang mga departamento ng County at mga kapartner na organisasyon na nagbibigay ng mga direktang mapagkukunan at serbisyo sa emerhensiya sa iisang lugar at payagan ang mga miyembro ng komunidad ng pagkakataon na maging pamilyar sa mga organisasyong ito. Sa paggawa nito, malalaman ng mga miyembro ng komunidad kung sino ang dapat makipag-ugnayan para sa mga mapagkukunang pang-emerhensiya at mga serbisyo kung sakaling magkaroon ng emerhensiya o sakuna.

Ang Emergency Preparedness Fair ay isa ring magandang pagkakataon para sa mga miyembro ng komunidad na matuto nang higit pa tungkol sa kung paano maghanda para sa mga emerhensiya at sakuna, pati na rin ang mga potensyal na panganib sa Santa Clara County.

 

ANG INYONG MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYO AT MAPAGKUKUNAN SA EMERHENSIYA

 • San Martin Neighborhood Association (SMNA)
 • Community Health Partnership
 • Silicon Valley Independent Living Center (SVILC)
 • Santa Clara County Health System
 • Carry The Vision
 • Santa Clara County Registrar of Voters
 • Nueva Vida Community
 • Santa Clara County Department of Family and Children's Services
 • American Red Cross Silicon Valley
 • Santa Clara County Emergency Medical Services
 • Gilroy Office of Emergency Management and Community Emergency Response Team (CERT)
 • The South County Airport Pilots Association (SCAPA) Disaster Airlift Response Team (DART)
 • Santa Clara County Animal Services 
 • If I Need Help
 • Valley Water

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA