QUÝ VỊ ĐƯỢC MỜI!

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp sẽ tổ chức khai mạc Hội chợ Chuẩn bị cho Trường hợp Khẩn cấp vào Thứ Bảy, 23 Tháng 9, 2023, từ 9:00 giờ sáng đến 1:00 giờ trưa tại Cơ quan Dịch vụ Động vật Hạt Santa Clara (County of Santa Clara Animal Services Agency) tọa lạc tại 12425 Monterey Rd, San Martin, CA 95046.

Cho Các Đối tác: Để ghi danh cho sự kiện này, vui lòng truy cập bit.ly/PreparednessFair2023

 

TẠI SAO CHUẨN BỊ CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LẠI QUAN TRỌNG

Mọi người đều có phần trong tiến trình lập kế hoạch khẩn cấp! Nó đòi hỏi cả cộng đồng, bao gồm cả chính quyền, những người ứng phó đầu tiên và cộng đồng, làm việc cùng nhau để ứng phó và hồi phục từ một trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa.  Khi chúng ta làm việc cùng nhau, cộng đồng chúng ta sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn khi đối mặt với và sau khi một trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa xảy ra.

 

MỤC ĐÍCH CỦA HỘI CHỢ CHUẨN BỊ CHO TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP LÀ GÌ?

Mục đích của Hội chợ Chuẩn bị cho Trường hợp Khẩn cấp là tập hợp các ban ngành của Quận Hạt và những tổ chức đối tác cung cấp các tài nguyên và dịch vụ khẩn cấp trực tiếp tại một cùng một nơi và tạo cơ hội cho các thành viên cộng đồng làm quen với những tổ chức này. Bằng cách này, các thành viên cộng đồng sẽ biết phải liên lạc với ai cho các tài nguyên và dịch vụ khẩn cấp trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa.

Hội chợ Chuẩn bị cho Trường hợp Khẩn cấp cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các thành viên cộng đồng tìm hiểu thêm về cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp và thảm họa, cũng như những rủi ro và các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong Hạt Santa Clara.

 

CÁC NHÀ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN VÀ DỊCH VỤ KHẨN CẤP CỦA QUÝ VỊ

 • San Martin Neighborhood Association (SMNA)
 • Community Health Partnership
 • Silicon Valley Independent Living Center (SVILC)
 • Santa Clara County Health System
 • Carry The Vision
 • Santa Clara County Registrar of Voters
 • Nueva Vida Community
 • Santa Clara County Department of Family and Children's Services
 • American Red Cross Silicon Valley
 • Santa Clara County Emergency Medical Services
 • Gilroy Office of Emergency Management and Community Emergency Response Team (CERT)
 • The South County Airport Pilots Association (SCAPA) Disaster Airlift Response Team (DART)
 • Santa Clara County Animal Services 
 • If I Need Help
 • Valley Water

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA