AlertSCC Là Gì?

​​​​​​Có được thông tin ĐÚNG vào ĐÚNG thời điểm sẽ giúp quý vị có các quyết định ĐÚNG trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa.

AlertSCC là hệ thống cảnh báo và báo động chính thức của Quận Hạt Santa Clara.

Sử dụng thông tin cung cấp bởi AlertSCC cùng với các hệ thống báo động và cảnh báo của địa phương, Tiểu bang, Liên bang để có hầu hết các thông tin cập nhật khi có các trường hợp khẩn cấp và thảm họa xảy ra trong khu vực của quý vị.  Hãy theo dõi truyền hình, đài phát thanh, và các trang mạng của Quận Hạt và Thành Phố cho các thông báo quan trọng.

RIGHT INFORMATION. You will always get information from a trusted source. RIGHT TIME. Information is sent immediately in an emergency or disaster. RIGHT DECISION. Information provided will help you make the best action to take.

Ghi Danh Hôm Nay!

Đăng ký
Nếu quý vị không có tài khoản

Đăng nhập
Đăng nhậpNếu quý vị đã có tài khoản

 

Ghi danh cho AlertSCC rất dễ dàng. Chỉ đơn giản bấm vào nút Ghi Danh phía bên dưới để tạo một tài khoản và xác nhận địa chỉ của quý vị. Nếu quý vị đã ghi danh cho AlertSCC và cần cập nhật thông tin tài khoản của quý vị, đăng nhập vào bằng cách bấm nút phía bên dưới. 

Một khi quý vị đã ghi danh, AlertSCC sẽ cho quý vị thêm vào địa chỉ của cha mẹ, con cái, bạn bè trong hồ sơ của quý vị để quý vị có thể giúp họ theo dõi báo động trong khu vực của họ khi quý vị ra khỏi địa phương.

 

Báo Động Được Nhận Bằng Cách Nào

AlertSCC miễn phí cho mọi người và dễ dàng để thiết lập.  Báo động được gửi trực tiếp đến điện thoại di động của quý vị, điện thoại nhà, và hoặc hộp thư điện tử.

Quý vị có thể quyết định nhận báo động bằng cách nào và chỉ định thứ tự quý vị muốn được thông báo.

 

Fire, Earthquake, Severe Weather, Crime, Instructions During a Disaster.

 

Thông tin của Quý vị được An toàn

Thông tin quý vị cung cấp trong AlertSCC sẽ được giữ kín, an toàn, và có thể xóa bỏ bất cứ lúc nào. Thông tin chỉ được sử dụng bởi các nhân viên có thẩm quyền của Quận Hạt hoặc thành phố và không chia sẻ với bất kỳ công ty tư nhân nào.

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA