AlertSCC Là Gì?

Cảnh báo (SCC) là một cách dễ dàng và miễn phí để nhận thông báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di động hoặc thiết bị di động, điện thoại cố định hoặc email của quý vị. Cảnh báo có thể bao gồm: 

  • Cảnh báo cháy
  • Động đất
  • Thời tiết khắc nghiệt
  • Cảnh báo về vụ phạm tội ảnh hưởng trong khu phố của quý vị
  • Những hướng dẫn cần thiết trong thảm hoạ

 

Use cell phone to look at AlertSCC

Ghi danh để nhận thông báo khẩn cấp từ Quận Hạt Santa Clara ngay hôm nay!​

Đăng ký
Nếu quý vị không có tài khoản

Đăng nhập
Đăng nhậpNếu quý vị đã có tài khoản


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Cảnh Báo (SCC) đưa ra những thông báo khẩn cấp chính xác và hiệu quả, nhưng quý vị không nên chỉ dựa vào thông báo này. Hệ thống này là hệ thống bổ sung, cùng với các phương thức liên lạc khác được sử dụng bởi những người ứng phó khẩn cấp, cả trực tiếp và thông qua việc sử dụng các phương tiện khác. Các đài truyền hình, đài phát thanh và trang web Quận Hạt/Thành phố cũng sẽ tiếp tục phát đi các thông báo quan trọng. Thông tin từ Cảnh Báo (SCC) phụ thuộc vào các nhà cung cấp mạng di động bên ngoài như nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc dịch vụ gửi e-mail của quý vị. Quận Hạt Santa Clara không thể bảo đảm rằng người nhận sẽ nhận được thông báo. Quý vị sẽ phải có trách nhiệm với những chi phí phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

Santa Clara County Cities' logo

All Content Copyright © 2022, County of Santa Clara, CA