Kế hoạch 12 tháng, chuẩn bị để ứng phó cho trường hợp khẩn cấp

Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thảm họa và trường hợp khẩn cấp là một việc rất quan trọng. Nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy họ không có sự chuẩn bị cho riêng mình. Với "Do 1 Thing" (Làm một việc mỗi tháng), quý vị có thể thực hiện các bước nhỏ tạo ra sự khác biệt lớn trong trường hợp khẩn cấp. "Do 1 Thing" (Làm một việc mỗi tháng) là chương trình kế hoạch 12 tháng giúp quý vị dễ dàng chuẩn bị cho bản thân, gia đình và cộng đồng sẵn sàng đối mặt với những trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa.​

Tháng 1: 01 - Lập kế hoạch (PDF)
Tìm hiểu xem các thảm họa sẽ gây ra những rủi ro gì cho quý vị và các bước cần thực hiện để giảm thiểu những rủi ro đó.

Tháng 2: 02 - Dự trữ nước uống (PDF)
Hãy chắc chắn rằng quý vị mua và trữ đủ lượng nước uống cho gia đình có thể sử dụng trong 3 ngày hoặc hơn.

Tháng 3: 03 – Xác định nơi trú ẩn an toàn (PDF)
Hãy xác định một nơi an toàn nhất trong nhà để trú ẩn khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra và thực hành việc sơ tán với các thành viên trong gia đình

Tháng 4: 04 - Dự trữ thực phẩm phòng trường hợp khẩn cấp (PDF)
Hãy dự trữ đủ lượng thực phẩm cho gia đình của quý vị có thể sử dụng trong ba ngày mà không cần sự trợ giúp bên ngoài..

Tháng 5: 05 - Nơi làm việc, trường học và cộng đồng (PDF)
Hãy chắc chắn rằng những người xung quanh quý vị cũng được huấn luyện và sẵn sàng ứng phó độc lập khi thảm họa xảy ra.

Tháng 6: 06 - Nhu cầu thiết yếu của từng gia đình (PDF)
Hãy nói chuyện với các thành viên trong gia đình, xác định và chuẩn bị cho những nhu cầu cần thiết

Tháng 7: 07 - Kế hoạch giữ liên lạc với các thành viên trong gia đình (PDF)
Xác định cách để có thể tiếp tục liên lạc với gia đình trong trường hợp khẩn cấp, khi những cách thông thường như gọi điện thoại, dùng internet hay email, v.v. không thể sử dụng.

Tháng 8: 08 - Tham gia cùng với cộng đồng (PDF)
Cùng làm việc với cộng đồng để giúp tất cả mọi người được huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Tháng 9: 09 - Nhận thông báo (PDF)
Hãy chắc chắn rằng các thành viên trong gia đình quý vị đều có thể nhận được thông báo khẩn cấp, hiểu và biết cần làm gì sau khi nhận được thông báo đó.

Tháng 10: 10 - Điện (PDF)
Hãy mua và học cách sử dụng máy phát điện cầm tay một cách an toàn trong trường hợp bị cúp điện.

Tháng 11: 11 - Bộ dụng cụ dùng trong trường hợp khẩn cấp (PDF)
Hãy chuẩn bị những vật dụng quan trọng cần mang theo khi rời khỏi nhà nếu thảm hoạ xảy ra.

Tháng 12: 12 - Bộ sơ cứu y tế (PDF)
Luôn chuẩn bị sẵn sàng bộ sơ cứu để sử dụng khi cần thiết, trong lúc chờ xe cứu thương đến.

All Content Copyright © 2022, County of Santa Clara, CA