Bảo Vệ Người Thân Của Quý Vị

Lập một kế hoạch là một phương cách không tốn kém để bảo vệ gia đình của quý vị trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa xảy ra. Chỉ cần ngồi lại nói chuyện với những người thân yêu của quý vị và tìm hiểu về các mối đe dọa và nguy hiểm có thể xảy trong khu vực của quý vị và biết cần phải làm gì trước, trong khi, và sau khi chúng xảy ra. Lập một kế hoạch khẩn cấp là để biết được các người thân yêu của quý vị sẽ ở đâu, quý vị sẽ đón nhận họ bằng cách nào, và làm cách nào để giữ liên lạc với họ.

 

Thiết Lập Một Danh Sách Liên Lạc

Quý vị có thể liên lạc được với những người quý vị quan tâm trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa hay không?  Quý vị có các thông tin liên lạc của họ, chẳng hạn như các số điện thoại và địa chỉ các hộp thư điện tử, được viết ra trên giấy? Quý vị có cách nào liên lạc với họ nơi sở làm hoặc trường học?

Những người trong danh sách liên lạc của quý vị là những người cung cấp thông tin quan trọng. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa, các hệ thống liên lạc thông thường có thể bị ảnh hưởng và tác động đến các dịch vụ điện thoại địa phương.  Hãy giữ một danh sách liên lạc viết trên giấy trong bộ vật dụng dùng cho khẩn cấp và bao gồm cả một người liên lạc ở ngoài vùng để giúp quý vị theo dõi tình trạng an toàn của gia đình quý vị trong trường hợp quý vị bị chia cách và giúp cung cấp các tin tức cập nhật trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa. Hãy bảo đảm rằng người liên lạc bên ngoài vùng của quý vị biết rằng họ là một phần của kế hoạch liên lạc của quý vị.  Bảo đảm thảo luận kế hoạch liên lạc trong trường hợp khẩn cấp của quý vị với tất cả mọi người trong danh sách liên lạc của quý vị và chia sẻ một bản sao danh sách liên lạc với những người có trong danh sách.

 

Lệ thuộc Vào Ai

Thông tin quý vị nhận được nên đến từ một nguồn đáng tin cậy. Hãy bảo đảm rằng quý vị ghi danh để nhận các thông báo khẩn cấp từ Quận Hạt Santa Clara qua AlertSCC. Khi các điều kiện thay đổi nhanh chóng, quý vị cần có những thông tin mới nhất, mà có thể đến từ Quận hạt, sở cứu hỏa, cơ quan công lực, và các dịch vụ y tế khẩn cấp, để quý vị có thể có những quyết định sáng suốt và hành động để cứu mạng sống của mình.

 

Di tản bằng cách nào

Khi quý vị được yêu cầu di tản, giữ bình tỉnh sẽ giúp quý vị đưa gia đình đến nơi an toàn. Chuẩn bị bằng cách giữ một bản đồ bằng giấy trong Túi Di Tản của quý vị phòng khi dịch vụ mạng tại địa phương và dịch vụ điện thoại di động bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn.

Đánh dấu nhiều lộ trình di tản khác nhau trên bản đồ của quý vị phòng khi quý vị không thể sử dụng các con đường chính hoặc xa lộ. Thực hành các lộ trình này với phương tiện di chuyển mà quý vị sẽ sử dụng trong trường hợp thảm họa, bao gồm cả với những người sẽ cùng di tản với quý vị, và thực tập di tản với thú nuôi.  Nếu quý vị không có xe, liên lạc với cơ quan vận chuyển địa phương. Hỏi về các phương cách tốt nhất để đến điểm an toàn khi mà có thể sẽ có nhiều người khác di tản cùng một thời điểm.

Từng phút quý vị bỏ ra để thực tập bây giờ sẽ tưởng thưởng cho quý vị trong trường hợp khẩn cấp thật sự. Khi quý vị có chuẩn bị, quý vị sẽ ở vị thế tốt hơn để giúp đỡ những người chung quanh quý vị.

 

Chọn Những Địa Điểm Tập Trung Khẩn Cấp

Khi hoạch định kế hoạch di tản, quý vị cũng cần phải chọn những địa điểm tập trung khẩn cấp phòng trường hợp gia đình quý vị hoặc nhóm bị chia cách. Hoạch định nơi quý vị sẽ gặp gỡ và làm cách nào để mọi người sẽ đến đó. Cung cấp kế hoạch tập trung với mọi người trong danh sách liên lạc địa phương của quý vị về nơi sẽ tập trung.

Chọn những địa điểm quen thuộc. Chọn một địa điểm tập trung trong khu phố của quý vị, một ở ngoài khu phố của quý vị, và một ở ngoài thị trấn của quý vị. Các địa điểm tập trung của quý vị có thể là nhà của một người bà con hoặc một người bạn hoặc một cửa hàng, thư viện, hoặc công viên. Nếu quý vị có thú nuôi hoặc thú hỗ trợ, nên chọn những địa điểm tập trung thân thiện với thú.

Thực tập là chìa khóa! Bảo đảm mọi người đều biết các địa điểm quý vị sẽ tập trung, và thực tập di chuyển đến các địa điểm đó.

 

Tìm Nơi Tạm Trú

Nếu quý vị không thể đến được nhà của một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, gọi số 2-1-1 và tìm một địa điểm tạm trú công cộng miễn phí. Quý vị có thể hỏi tổng đài viên nơi tạm trú nào tốt nhất cho những người có khuyết tật và những nơi tạm trú nào chấp nhận thú nuôi mà không phải là thú hỗ trợ. Mọi người đều được chào đón tại các nơi tạm trú khẩn cấp. Theo luật của Tiểu bang California, các nơi tạm trú công cộng phải được dễ dàng tiếp cận, và không một ai điều hành một trung tâm tạm trú có thể hỏi căn cước của quý vị.

Tuy nhiên, Cục Hải Quan và Biên Phòng (CBP) hoặc Cơ Quan Di Trú và Thực Thi Hải Quan (ICE) sẽ có thể yêu cầu căn cước khi quý vị ở nơi công cộng, kể cả bên ngoài của một nơi tạm trú. Họ có thể vào các khu vực riêng tư của một nơi tạm trú nếu họ có một trát tòa. Họ sẽ ít khi vào khám xét các nơi tạm trú tại các nơi thờ phượng (nhà thờ, nhà thờ Hồi Giáo, chùa), trường học, hoặc các trung tâm cộng đồng.

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA