Maghanda sa 4 na Hakbang

GUMAWA NG AKSYON NGAYON!

Ang mga emerhensiya at sakuna ay maaaring mangyari anumang oras. Magplano ngayon upang matiyak na ligtas ang lahat sa iyong pamilya. Ang paghahanda sa emerhensiya ay maaaring mura at kasingdali ng pakikipag-usap sa iyong pamilya tungkol sa mga uri ng mga panganib at banta sa iyong lugar.

Magkaroon ng Kamalayan

Ang Santa Clara County ay tahanan ng mahigit 1.9 milyong tao. Bilang isang buong komunidad, dapat tayong maghanda para sa hindi inaasahan sa pamamagitan ng pananatiling may kaalaman tungkol sa mga uri ng mga emerhensiya at sakuna na maaaring mangyari sa ating komunidad at patuloy na matuto nang higit pa tungkol sa kung paano natin maihahanda at mapangalagaan ang ating pamilya at tahanan mula sa mga kaganapang ito.

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA