Trang chủ dành cho cư dân

Tại sao phải được chuẩn bị để bảo vệ gia đình?

Các trường hợp khẩn cấp và thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy hành động ngay để mọi người trong gia đình được an toàn trong trường hợp khẩn cấp. Những nguồn giúp đỡ này sẽ giúp chuẩn bị và lên kế hoạch phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình quý vị. 

Các nguồn giúp đỡ cho cư dân​

All Content Copyright © 2022, County of Santa Clara, CA