Chuẩn Bị Cho Cúp Điện

Trong suốt những tháng khi rủi ro của trận cháy rừng là cao hoặc những khoảng thời gian kéo dài của hạn hán, Hạt Santa Clara có nguy cơ cháy rừng và Cúp Điện An Toàn cho Công Cộng.  Các điều kiện về thời tiết và lửa cháy có thể thay đổi, vì vậy mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng.  Một vài cách quan trọng cho việc chuẩn bị khi khẩn cấp là:

  1. Ghi danh với AlertSCC, hệ thống cảnh báo và báo động chính thức của Quận Hạt.
  2. Lập một kế hoạch.
  3. Soạn một bộ vật dụng dùng khi khẩn cấp.
  4. Giúp đỡ gia đình, bạn bè và các hàng xóm.

 

Cúp Điện An Toàn dành cho Công Cộng - PG&E 

Cúp Điện An Toàn dành cho Công Cộng - PG&E (PSPS) xảy ra để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.  PG&E cúp điện để giúp đỡ ngăn ngừa các trận cháy rừng và giữ an toàn cho các cộng đồng.  Mặc dầu quý vị có thể không sinh sống hoặc làm việc trong một khu vực có hỏa hoạn đe dọa cao hoặc trong một khu vực được trải nghiệm có gió lớn, điện có thể bị cúp nếu nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị phụ thuộc vào đường dây điện chạy xuyên qua một khu vực có thời tiết khắc nghiệt.  Các đường dây điện không phải luôn luôn được kết nối tùy vào khu vực hàng xóm, điện của quý vị có thể được duy trì trong lúc điện của hàng xóm bên kia đường có thể bị cúp.    

 

Gia Tăng về việc Cài Đặt An Toàn cho Đường Dây Điện

Để giúp đỡ ngăn ngừa các trận cháy rừng trong suốt thời gian hạn hán diễn ra, PG&E đang tiếp tục cải cách các nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ khách hàng và cộng đồng.  Điều này bao gồm điều chỉnh độ nhạy cảm của vài thiết bị để ngắt điện một cách tự động trong vòng một phần mười của một giây nếu hệ thống phát hiện ra một vấn đề.  Chúng tôi gọi đây là Gia Tăng về việc Cài Đặt An Toàn cho Đường Dây Điện (EPSS).  Năm nay, chúng tôi mở rộng các cài đặt an toàn này cho tất cả đường dây điện trong những khu vực có rủi ro lửa cháy cao (HFRAs) và vài đường dây điện tiếp giáp với HFRAs.  Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang pge.com/epss.

Bản đồ dưới đây đưa ra các khu vực phỏng đoán trong cộng đồng của quý vị được cung cấp bởi các mạch điện có khả năng EPSS, chúng sẽ được kích hoạt trong suốt thời gian có rủi ro về cháy rừng tăng lên.

Image of Santa Clara County EPSS Map

 

Cho các Khách Hàng của PG&E

  • Để luôn nhận được thông báo gần đây nhất, hãy xem Các Cập Nhật về Cúp Điện An Toàn Công Cộng.
  • Cập nhật thông tin liên lạc trên mạng hoặc bằng cách gọi 1-866-743-6589 trong suốt thời gian làm việc thông thường.  PG&E sẽ dùng thông tin này để cảnh báo các khách hàng khi và nơi đâu có thể trước khi cúp dịch vụ điện cho vấn đề an toàn.
  • Nếu quý vị hoặc thành viên gia đình yêu cầu một máy móc y tế hoặc máy hỗ trợ sinh mạng cho các tình trạng bệnh lý, hãy ghi danh với Chương Trình Y Tế Cơ Bản PG&E.
  • Nếu máy móc của quý vị đạt tiêu chuẩn, quý vị sẽ nhận được giá trả thấp hơn trên hóa đơn tiền điện hàng tháng và nhận thêm trước các thông báo Cúp Điện An Toàn dành cho Công Cộng.  Hãy tải xuống Tờ Thông Tin Kế Hoạch về Điện khi có Khẩn Cấp của Trung Tâm ADA Thái Bình Dương. 
  • Hãy chuẩn bị cho và thực hành một kế hoạch khẩn cấp để sẵn sàng khi có khẩn cấp và an toàn trong suốt thời gian bị mất điện. Hãy lưu tâm đến các thành viên gia đình những người lớn tuổi, các trẻ em nhỏ hơn, và các thú nuôi.  Để biết thêm thông tin và các mẹo hướng dẫn, bao gồm một danh sách kế hoạch an toàn hiện đang có.
  • Các bộ vật dụng dùng khi có khẩn cấp có thể là một cứu sống trong suốt thời gian bị mất điện, động đất, cháy rừng, lũ lụt, hoặc các thảm họa khác.  Hãy xem danh sách kế hoạch an toàn về việc Cúp Điện An Toàn dành cho Công Cộng.

Các khách hàng của PG&E cũng có thể gọi đường dây dịch vụ khách hàng tại số 1-800-743-5000 và theo dõi các tài khoản truyền thông xã hội của PG&E để biết thêm thông tin về cách chuẩn bị trước và trong suốt thời gian bị mất điện:

Trên trang Facebook @ pacificgasandelectric

Trên trang Twitter @PGE4Me

Vui lòng vào trang mạng PG&E để tìm thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Đại Hàn, và tiếng Nga.

Để nhận thêm thông tin và các giới thiệu cho các dịch vụ bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, và các ngôn ngữ khác, hãy gọi 211.

TẢI XUỐNG TỜ THÔNG TIN KẾ HOẠCH VỀ ĐIN KHI CÓ KHẨN CẤP CỦA TRUNG TÂM ADA THÁI BÌNH DƯƠNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIN VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ PHỤ THUỘC BÌNH ẮC QUY VÀ CÁC MÁY MÓC Y TẾ.

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA