MALAMIG NA PANAHON

Ang malamig na panahon kabilang ang nakakasirang hangin, ulan, pag-ulan ng yelo, pagbaha, at winter storm ay maaaring mangyari anumang oras sa Santa Clara County. Ang winter storm at malamig na temperatura ay maaaring mapanganib. Manatiling ligtas at malusog sa pamamagitan ng pagplano ng maaga. Lagyan ang inyong tahanan at mga sasakyan ng emergency supply kits, maghanda para sa pagkawala ng kuryente at tingnan ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya at mga kaibigan na maaaring mas mahina sa epekto ng lamig.

 

HOTLINES

Tumawag sa 2-1-1 United Way Bay Area: para sa mga serbisyong pangkalusugan at pantao sa Santa Clara County.

Tumawag sa County ng Santa Clara, Here 4 You Call Center shelter hotline (408) 385-2400 para sa tulong.

HomeFirst Homeless Helpline: Tumawag sa (408) 539-2105 o mag e-mail sa Home First Helpline upang magamit ang Overnight Warming Location (OWL) program ng Lungsod ng San Jose. Nagbibigay ang HomeFirst’s Outreach team ng access sa emergency shelter, paliguan, paglalaba, pagkain, mga serbisyong medikal, case management, employment training, at marami pang iba.

WARMING CENTERS

Warming Center

Ang mga Warming Centers ay ililista dito kapag may emergency cold weather event kapag natanggap ang impormasyon mula sa mga partner sa komunidad.

Filter...
By Keyword or Location
Location Map
Warming Center

OVERNIGHT WARMING NA MGA LOKASYON

Sa masamang panahon, warming centers at pinalawak na serbisyo sa shelter ay available at ang listahan ng warming centers at shelters ay makikita sa ibaba. Mangyaring tumawag sa 2-1-1 para sa impormasyon sa malawakang mga shelter at karagdagang serbisyo sa Santa Clara County.​

Dahil sa ulan at malamig na temperatura, lalo na sa Timog na bahagi ng Santa Clara County, ang County Office of Supportive Housing ay kumukuha ng karagdagang mga after-hours shelter beds para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tahanan. Tumawag sa 408-278-6420 para sa tulong o para idirekta ang isang taong nangangailangan ng tulong.

Sinumang nangangailangan ng magdamag na shelter ay dapat tumawag sa (408) 539-2105 o mag- email sa [email protected] para sa referral sa Evergreen Library at Leininger Community Center.

Ang mga walang masilungan na miyembro ng komunidad sa San Jose na nangangailangan ng magdamag na tirahan ay maaaring tumawag sa hotline referral na Overnight Warming Locations (OWLs) ng Lungsod ng San Jose sa 408-539-2105.

ANO ANG SANHI NG PAGSISIMULA NG MALAMIG NA PANAHON

Ang malamig na panahon ay maaaring lumikha ng mataas na panganib ng aksidente sa sasakyan, hypothermia, frostbite, carbon monoxide poisoning, at atake sa puso mula sa matinding pagkapagod. Sa ilang mga lugar, ang winter storms ay maaaring magdala ng matinding lamig, matinding ulan, snow, yelo, at malalakas na hangin. Nakaranas ang Santa Clara County ng matinding malamig na panahon at nagbukas ng warming centers sa buong County upang magbigay sa mga miyembro ng komunidad ng mainit at ligtas na espasyo upang may matuluyan.

Nagsisimula ang sanhi ng malamig na panahon kung:

 1. Magdamag na mababa sa 40° F o mas mababa na may posibilidad ng pag-ulan ng hindi bababa sa 5%;
 2. Magdamag na mababa sa 45° F o mas mababa na may 50% o mas mataas na posibilidad ng pag-ulan;
 3. Inaasahan ang patuloy na pag-ulan sa loob ng dalawa o higit pang araw na lilikha ng mga kondisyong nagbabanta sa buhay para sa mga nakatira sa o sa tabi ng mga apektadong lugar;
 4. Magdamag na mababa sa 35° F o mas mababa sa loob ng dalawa o higit pang mga araw na magsasapanganib sa buhay ng mga taong naninirahan sa mga lugar na hindi para sa tirahan ng tao (sa labas o sa mga sasakyan).

Kung ang mga kondisyon ng panahon ay nasa saklaw ng mga nag-trigger, ang isang miyembro ng crisis response team (CRT) ay makikipag-ugnayan sa National Weather Service upang makatanggap ng isang detalyado at kasalukuyang forecast. Kung kinakailangan ng mga kundisyon, makikipag-ugnayan ang miyembro ng CRT sa Duty Officer ng OEM upang simulan ang conference call ng stakeholder.

Para sa detalyadong proseso at mga pamamaraan para sa pagdedeklara ng Cold Weather Activation, mangyaring basahin ang Inclement Weather Annex. Maaari mo ring mahanap ang functional annex na ito sa aming For Partners page sa ilalim ng Emergency Operations Annex.

WALANG SHELTER NA MGA MIYEMBRO NG KOMUNIDAD

Mag sign-up para sa AlertSCC. Ito ang opisyal na emergency alert at warning system ng Santa Clara County. Ang serbisyong ito ay libre para sa lahat. I-text ang BADWEATHER sa 88877 o mag-subscribe sa www.AlertSCC.org.

Ang aming outreach teams ay nagsagawa ng kinagawiang pagsusuri sa ating mga walang shelter na miyembro ng komunidad at nagbigay ng mga serbisyo para sa ating mga walang shelter na miyembro ng komunidad upang mabawasan ang pagkakataon ng hypothermia at frostbite na dulot ng matinding panahon kabilang ang lamig, hangin, at ulan. Karamihan sa mga nakatira sa kampo sa mga lugar ng sapa at ay nasa mataas ang panganib dahil sa kondisyon sa pangkalusugan.

Kabilang sa mga bahagi ng Inclement Weather Plan ay ang pinalawak na mga serbisyo sa shelter, patuloy na inaabot ang mga kampo sa pamamagitan ng Valley Homeless Healthcare Program at overnight warming centers ng County.

 

WALANG SHELTER NA MGA MIYEMBRO NG KOMUNIDAD

I-download ang Tips sa Malamig na Panahon para sa mga Nakakatandang Adult upang matuto pa ng mas maraming paraan kung paano manatiling mainit habang nasa malamig na panahon.

Para sa impormasyon sa mga lokasyon ng shelter at warming centers sa Santa Clara County, bisitahin ang Office of Supportive Housing website.

 

TIPS PARA SA KALIGTASAN SA MALAMIG NA PANAHON

Iwasan ang pananatili sa labas habang nasa pinakamalamig na bahagi ng araw, o sa mahabang panahon sa matinding lamig ng panahon

 • Magdamit ng patung-patong
 • Magsuot ng sumbrero, scarf at gloves/mittens
 • Magsuot ng waterproof, insulated boots upang maiwasan ang hypothermia o frostbite
 • Tanggalin ang basang damit sa lalong madaling panahon
 • Manatiling hydrated
 • Iwasan ang labis na pag-inom ng alkohol kung mananatili sa labas

HYPOTHERMIA AY ISANG SERYOSONG MEDICAL EMERGENCY

Ang Hypothermia ay isang medical emergency na nangyayari kapag ang iyong katawan ay nawalan ng init nang mas mabilis kaysa sa maaari itong gumawa ng init, na nagdudulot ng mapanganib na mababang temperatura ng katawan. Ang normal na temperatura ng katawan ay humigit-kumulang na 98.6 F, at ang hypothermia ay nangyayari kapag ang temperatura ng iyong katawan ay bumaba sa ibaba ng 95 F.

Ang mga taong nasa 65 na taong gulang at pataas o mga mas bata ay nasa mas mataas ang panganib sa hypothermia. Ang alkohol, paggamit ng droga, at mga medikasyon ay maaaring makakapagpataas ng panganib sa hypothermia. Kung hindi nabigyan ng lunas, lilimitahan ng hypothermia ang iyong nervous system upang gumana ng tama. Maaaring maging sanhi ng kumpletong paghina ng iyong puso, respiratory system, at maaaring nakakamatay.

Mga Sintomas ng hypothermia ay:

 • Pagkalito
 • Pagkahilo
 • Pagkapagod
 • Matinding Panginginig
 • Malamya at kawalan ng koordinasyon
 • Malabo na pananalita o pabulong
 • Pagkaantok o sobrang baba ng enerhiya
 • Mahinang pulso
 • Mabagal, malalim na paghinga
 • Progresibong pagkawala ng malay

Humanap ng medikal na atensiyon kung nararanasan ang mga sintomas na ito o tumawag kaagad sa 9-1-1.​​

All Content Copyright © 2023, County of Santa Clara, CA