Bão Tháng Giêng 2023

Vào Ngày 25 Tháng 5 năm 2023, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp (FEMA) đã chỉnh sửa Tuyên bố về Thảm họa Lớn của họ (FEMA-4683-DR), bao gồm Hạt Santa Clara cho Hỗ trợ Cá nhân. Quyết định này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong các nỗ lực vận động chính sách của Quận Hạt kể từ khi cơn bão bắt đầu. Các thành viên cộng đồng của Hạt Santa Clara bị ảnh hưởng bởi Cơn bão tháng Giêng hiện hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ và các dịch vụ thông qua Chương trình Hỗ trợ Cá nhân.

Dưới chương trình Cá nhân và Hộ gia đình (IHP) của FEMA, các cá nhân và hộ gia đình đủ điều kiện có thể tiếp cận hỗ trợ tài chánh và các dịch vụ trực tiếp. Hỗ trợ này được thiết kế đặc biệt cho những người có các chi phí phát sinh cần thiết và các nhu cầu nghiêm trọng, nhưng không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức.

Nếu nơi cư trú chính của quý vị nằm trong những khu vực được chỉ định là thiệt hại, hãy nhanh chóng liên lạc với công ty bảo hiểm của quý vị và xúc tiến yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến thảm họa. Các cá nhân bị ảnh hưởng được khuyến khích nên nộp đơn yêu cầu bảo hiểm của họ bồi thường thiệt hại cho nhà cửa, tài sản cá nhân, doanh nghiệp và phương tiện trước khi tìm sự hỗ trợ từ FEMA.  Phương cách thuận tiện và dễ tiếp cận nhất để đăng ký nhận hỗ trợ là thông qua mạng trực tuyến www.DisasterAssistance.gov.

Hỗ trợ thảm họa liên bang có thể bao gồm:

 • Nơi cư ngụ khẩn cấp tạm thời hoặc tiền để sửa chữa nhà là nơi cư ngụ chính
 • Hỗ trợ chi phí y tế, nha khoa, phương tiện đi lại, và chi phí di chuyển cùng lưu trữ liên quan đến thảm họa.  Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp để khắc phục thảm họa thông qua Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ
 • Nếu quý vị cần hỗ trợ về ngôn ngữ hoặc khuyết tật, chỉ cần hỏi!

 

Back to Top

Hỗ trợ Thảm họa

Hỗ trợ Thảm họa của FEMA cung cấp cho các thành viên cộng đồng Hạt Santa Clara các dịch vụ và hỗ trợ bồi hoàn thông qua Chương trình Hỗ trợ Cá nhân, có thể bao gồm nơi cư ngụ khẩn cấp tạm thời hoặc tiền để sửa chữa nhà là nơi cư ngụ chính, hỗ trợ về y tế, nha khoa, tài sản cá nhân, phương tiện đi lại, và di chuyển cùng lưu trữ liên quan đến thảm họa. Thời hạn nộp đơn hiện đang mở cho đến Ngày 25 Tháng 7 năm 2023, 24 giờ mỗi ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Đơn xin hỗ trợ thảm họa sẽ được chấp nhận bằng cách gọi (800) 621-3362.

Chuẩn bị sẵn sàng các thông tin này khi quý vị nộp đơn:

 • Số An Sinh Xã Hội (Một số cho mỗi hộ gia đình)
 • Địa chỉ của nhà hoặc chung cư bị thiệt hại
 • Mô tả sự thiệt hại
 • Số điện thoại hiện tại
 • Địa chỉ nơi quý vị có thể nhận thư hoặc email để nhận thông báo
 • Thông tin bảo hiểm, nếu có
 • Số trương mục ngân hàng và số định tuyến để chuyển tiền trực tiếp

Thành viên cộng đồng Hạt Santa Clara nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa nên lưu ý rằng do có sửa đổi đối với tuyên bố khẩn cấp sau thời gian nộp đơn ban đầu, quý vị có thể nhận được thư từ chối tự động. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nản lòng bởi phản ứng ban đầu này. Vui lòng kiểm tra tình trạng đơn xin của quý vị tại disasterassistance.gov hoặc đi đến Trung tâm Hồi phục Thảm họa gần nhất.

Hỗ Trợ của FEMA Cho Các Lối Đi Thuộc Sở Hữu Tư Nhân

Back to Top

Sau khi Quý vị Đăng ký

Sau khi quý vị đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA, quý vị có thể trông đợi nhận một thư quyết định từ họ. Lá thư này, được gửi qua đường bưu điện hoặc email căn cứ theo sự lựa chọn của quý vị, là vô cùng quan trọng và cần được kiểm tra cẩn thận. Nó sẽ cung cấp cho quý vị thông tin quan trọng về loại và mức độ hỗ trợ sẽ được cung cấp cho quý vị. Ngoài ra, thư quyết định có thể nêu rõ bất cứ vấn đề đăng ký hoặc mối quan tâm nào cần được giải quyết để tiếp tục với đơn xin của quý vị.

Nếu nhà của quý vị hoặc đồ đạc bên trong bị hư hại do thảm họa, xin lưu ý rằng việc kiểm tra nhà là cần thiết để hoàn tất quá trình giải quyết đơn xin của quý vị. Việc kiểm tra này là một quy trình tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thiệt hại và bảo đảm sự hỗ trợ được cung cấp phù hợp với nhu cầu cụ thể của quý vị.

Khi quý vị nhận được thư quyết định của mình, hãy dành thời gian đọc kỹ và hiểu nội dung của nó. Nó sẽ cho thấy sự hỗ trợ mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận và hướng dẫn quý vị thực hiện bất kỳ các bước cần thiết nào khác. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, thông tin liên lạc của FEMA sẽ được cung cấp trong thư, giúp quý vị làm rõ hoặc giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức.

 

Tình trạng Đơn xin

Để được cập nhật về tình trạng đơn xin của quý vị, quý vị có một số lựa chọn thuận tiện theo ý quý vị:

Truy cập trang mạng chính thức của FEMA tại www.DisasterAssistance.gov. Mạng trực tuyến này cung cấp quyền truy cập vào thông tin toàn bộ và cho phép quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin của quý vị bất cứ lúc nào.
Liên lạc Đường dây Hỗ trợ miễn phí của FEMA bằng cách gọi 800-621-3362 (FEMA). Nếu quý vị bị điếc, lãng tai, hoặc có khuyết tật về nói chuyện, quý vị có thể sử dụng số TTY tại 1-800-462-7585. Các nhân viên đại diện rành rẽ của FEMA sẽ sẵn sàng hỗ trợ quý vị và cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng đơn xin của quý vị.
Cân nhắc đến việc ghé qua Trung tâm Hồi phục Thảm họa (DRC) trong khu vực của quý vị. Các trung tâm này được thiết kế để cung cấp trực tiếp hỗ trợ cho người nộp đơn. Họ có thể cung cấp cho quý vị các bản cập nhật được cá nhân hóa và giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào của quý vị.

 

Quy trình Kháng cáo

Là người nộp đơn xin hỗ trợ cho thảm họa, điều quan trọng là phải biết quyền lợi của quý vị, bao gồm quyền kháng cáo quyết định của FEMA nếu quý vị không đồng ý với quyết định đó. Kháng cáo có thể được thực hiện trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như quan ngại về tính đủ điều kiện, số tiền hoặc thể loại hỗ trợ được cung cấp, nộp đơn trễ, yêu cầu trả lại tiền, hoặc nhu cầu được trợ giúp thêm.

Để bắt đầu một kháng cáo, quý vị cần phải nộp yêu cầu bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư quyết định từ FEMA. Điều cần thiết là phải hành động kịp thời để bảo đảm khiếu nại của quý vị được giải quyết trong khung thời gian quy định.

Nếu quý vị tin rằng đã xảy ra lỗi hoặc quý vị muốn bắt đầu kháng cáo, liên lạc đường dây hỗ trợ của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để bày tỏ mối quan tâm của quý vị hoặc hỏi về quy trình kháng cáo. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đến Trung tâm Hồi phục Thảm họa gần nhất để được giúp đỡ trực tiếp. 

 

Back to Top

Các Khoản vay từ Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ 

Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) Hoa kỳ đã gia hạn thêm thời gian nộp đơn cho các thành viên cộng đồng Hạt Santa Clara cho đến Ngày 24 Tháng Bảy, 2023.  Việc gia hạn này cung cấp thêm thời gian cho các cá nhân để tận dụng các khoản vay do thảm họa đang hiện có và để bảo đảm việc hỗ trợ tài chánh mà họ cần. 

SBA cung cấp một số các loại của khoản vay thảm họa để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: 

 1. Các Khoản vay Thảm họa về Thực thể Kinh doanh:  Các khoản vay này sẽ giúp đỡ doanh nghiệp bất cứ kích cỡ nào trong việc sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hại do thiên tai, bao gồm bất động sản, hàng kho, tiếp liệu cung ứng, máy móc, và thiết bị.  Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, như là hội từ thiện, nhà thờ, và trường đại học tư nhân, cũng hội đủ điều kiện cho những khoản vay này.  
 2. Các Khoản vay Thảm họa về Thiệt hại Kinh tế (EIDL): EIDLs cung cấp các khoản vay vốn lưu động cho những doanh nghiệp nhỏ, các hiệp hội nông nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ tham gia vào việc nuôi trồng thủy sản, và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân của tất cả kích cỡ. Những khoản vay này được thiết kế để giúp đỡ đáp ứng được những nghĩa vụ tài chánh thông thường và cần thiết không thể đạt được do sự ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. EIDLs phục vụ với tư cách hỗ trợ trong suốt thời gian phục hồi. 
 3. Các Khoản vay Thảm họa về Gia cư:  Các chủ sở hữu hoặc những người thuê nhà có thể truy cập những khoản vay này để sửa chữa hoặc thay thế bất động sản bị hư hại do thiên tai và tài sản cá nhân, bao gồm xe cơ giới. 

Để tìm hiểu thêm các yêu cầu về tín dụng, lãi suất, và nộp đơn cho những khoản vay này, vui lòng truy cập https://disasterloanassistance.sba.gov/.  Các đương đơn cũng có thể liên lạc với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA tại số (800) 659-2955 hoặc gửi email về [email protected] để được thêm hướng dẫn và hỗ trợ.  Những cá nhân với khuyết tật về nghe hoặc nói có thể truy cập các dịch vụ viễn thông chuyển tiếp bằng cách gọi 7-1-1.

 

Back to Top

Các Dịch vụ Nhà ở 

Văn phòng Hỗ trợ Nhà ở 
Văn phòng Hỗ trợ Nhà ở (OSH) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp chỗ trú ẩn và các dịch vụ nhà ở cho hầu hết thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương của Quận Hạt, cả hai vấn đề trong dự đoán của và trong ứng phó với các thiên tai lớn.  Cho dầu là trước, trong khi, hoặc sau khi một sự kiện đáng kể xảy ra, OSH cam kết sẽ giúp đỡ những người đang cần. Vui lòng truy cập trang Cần Hỗ trợ của OSH để có một danh sách đầy đủ của các chương trình và dịch vụ.  

Hội Từ thiện Công giáo (Catholic Charities)
Các Chương trình Khẩn cấp và Dịch vụ Nhà ở của Hội Từ thiện Công giáo đang cung cấp hỗ trợ cho các thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những Cơn Bão Mùa Đông 2023.  Xin gọi (408) 273-7478 để bắt đầu cho việc đánh giá quyết định về loại hỗ trợ nào thì có thể có sẵn cho quý vị.  Trong sự kiện quý vị không thể kết nối ngay lập tức với một thành viên của nhóm, xin vui lòng gia nhập vào danh sách chờ của họ để bảo đảm rằng các nhu cầu của quý vị được thừa nhận và được giải quyết càng sớm càng tốt.  Hội Từ thiện Công giáo tận tâm giúp đỡ các cá nhân và gia đình để điều hướng qua thời gian thử thách, cung cấp hỗ trợ cần thiết cho việc tái xây dựng và phục hồi. 

 

 

Back to Top

Tài nguyên Nông nghiệp

Các Chương trình Hỗ trợ Thảm họa của USDA 
USDA cung cấp một số loại chương trình để giúp đỡ nông dân, chủ trang trại, các cộng đồng, và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các thiên tai.  Để có một danh sách đầy đủ của các chương trình và dịch vụ được cung cấp bởi Cơ quan Dịch vụ Nông trại của USDA, vui lòng truy cập www.farmers.gov.

Back to Top

Chất/Rác thải Sinh hoạt Nguy hại (HHW)

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường và Người Tiêu Dùng
Chương trình Chất/Rác thải Sinh hoạt Nguy hại của Quận Hạt cung cấp các thành viên cộng đồng Hạt Santa Clara phế bỏ an toàn các chất/rác thải sinh hoạt nguy hại (HHW).  HHW là các sản phẩm không còn dùng được dán nhãn hiệu như là chất dễ cháy, chất độc, chất ăn mòn, hoặc chất gây phản ứng.  Các sản phẩm thông thường bao gồm dầu nhớt xe, bình ắc quy/pin, đồ điện tử, bóng đèn huỳnh quang và bóng đèn diode phát quang (LED), hóa chất làm vườn, vật liệu lau chùi gia dụng, sơn, và nhiều sản phẩm khác yêu cầu sự vất bỏ đúng cách để ngăn ngừa gây nguy hại cho người và môi trường.  Vui lòng làm hẹn để mang chất/rác thải sinh hoạt nguy hại của quý vị đến.  Để biết thêm các địa điểm thu gom,  vui lòng truy cập trang mạng Chương trình Chất thải Sinh hoạt Nguy hại . 

 

Các Chương trình Tái chế và Xử lý Chất/Rác thải Không-Nguy-Hại 

CalRecycle 
Bộ Tài nguyên Tái Chế và Phục hồi của Tiểu bang California, được biết như CalRecycle, là một phòng ban trong Cơ quan Bảo vệ Môi trường Tiểu bang California.  Họ có trách nhiệm quản lý và cung cấp giám sát cho tất cả các chương trình tái chế và xử lý chất/rác thải không-nguy-hại của Tiểu bang California. 

RecycleStuff.org
RecycleStuff.org là một cộng tác nỗ lực được cung cấp bởi Hạt Santa Clara, Hạt San Mateo, Ban ngành Nghiên cứu Môi trường tại trường Đại học San Jose State.  Để tìm các trung tâm tái chế gần quý vị bằng cách truy cập vào www.recyclestuff.org

 

 

Back to Top

Sức khỏe Tâm trí & Các Dịch vụ Xã hội

Gọi 988
988 cung cấp sự nối kết trực tiếp đến các hỗ trợ miễn phí, bảo mật, và cảm thông.  Các chuyên gia cố vấn được đào tạo sẽ trả lời tất cả các cuộc gọi vào để cung cấp việc hỗ trợ cần thiết.  Các cuộc gọi vào là ẩn danh và bảo mật – thông tin sẽ không được chia sẻ trừ khi việc hỗ trợ trực tiếp được cần đến thông qua một trong nhóm ứng phó lưu động cộng đồng.  

CalHOPE
CalHOPE cung cấp các dịch vụ thiết yếu cố vấn khủng hoảng sau một tuyên bố khẩn cấp của liên bang. Họ cung cấp tài nguyên, hỗ trợ, và thông tin giá trị để hướng dẫn các thành viên cộng đồng trong các thời gian thử thách. Cho các dịch vụ, hãy gọi Đường dây Ấm áp CalHope (Warm Line) tại (833) 317-4673 để được kết nối với các chuyên gia đã được huấn luyện, những người có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn trong những thời điểm khó khăn. Nếu như quý vị thích một lựa chọn kín đáo hơn, vui lòng truy cập vào www.calhopeconnect.org  để nói chuyện với một người cố vấn.

Sức khỏe Tâm trí
Để được giới thiệu đến các dịch vụ sức khỏe tâm trí, xin gọi 1 (800) 704-0900.  Muốn biết thêm về các chương trình và dịch vụ an toàn sức khỏe tâm trí, vui lòng truy cập Các Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận Hạt. 

Cơ quan Dịch vụ Xã hội 
Sứ mệnh của Cơ quan Dịch vụ Xã hội Hạt Santa Clara là cung cấp các tài nguyên và các cơ hội trong cách đáp ứng rất văn hóa để làm nâng cao phẩm chất của đời sống trong cộng đồng chúng ta bằng cách bảo vệ, giáo dục, và trao quyền cho những cá nhân và gia đình.  Để tìm bảo hiểm y tế, hỗ trợ thực phẩm và các dịch vụ khác, vui lòng truy cập trang mạng Cơ quan Dịch vụ Xã hội.

 

Back to Top

Đường dây nóng

Chương trình Hội Từ thiện Công giáo (Catholic Charities) và Dịch vụ Nhà ở: (408) 273-7478

CALHOPE: (833) 317-4673

Sở Dịch vụ Xã hội California (CDSS): (833) 775-3267

County of Santa Clara, Emergency Response and Recovery Hotline: (408) 808-7778

Hạt Santa Clara, Đường dây nóng Ứng phó Khẩn cấp và Phục hồi: (408) 808-7778

Hạt Santa Clara, Sức khỏe Tâm thần: 988

Hỗ trợ Thảm họa: (800) 621-3362 (TTY: 800-462-7585)

Đường dây Hợp tác Trợ giúp Pháp lý về Thiên tai: (888) 382-3406

Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa (DUA): (800) 300-5616, Giờ Làm việc:  Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều.

Đường dây Hỗ trợ FEMA: (800) 621-3362 | 711/VRS-Dịch vụ Chuyển tiếp Video

Văn phòng Hỗ trợ Nhà ở, Tổng đài Here 4 You: (408) 385-2400

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Khoản vay Thảm họa của SBA: (800) 659-2955 (TTY 7-1-1)

United Way Khu vực Vịnh: 211

All Content Copyright © 2023, County of Santa Clara, CA