Trang chủ dành cho cư dân

HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ!

Các trường hợp khẩn cấp và thảm họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ để bảo đảm rằng mọi người trong gia đình quý vị sẽ được an toàn. Chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp có thể rất ít tốn kém và dễ dàng để thực hiện chẳng hạn như nói chuyện với gia đình quý vị về các mối nguy hiểm và các mối đe dọa trong khu vực của quý vị.

 

Cảnh Giác

All Content Copyright © 2024, County of Santa Clara, CA